szkolenia Adobe

Szkolenie Adobe Animate

Szkolenie prowadzi autoryzowany trener Adobe Animate – Paweł Zakrzewski

Adobe Animate – Dobry start

Adobe Animate jest to bezpośrednim następcą niezwykle popularnej aplikacji Macromedia Flash, który dzięki wsparciu dla HTML5 stał się doskonałym narzędziem do tworzenia nowoczesnych form reklamowych. Za pomocą Animate z wielką łatwością przygotujemy różnorodne animację w formie pliku GIF, mp4, ale także inne – interaktywne formy zgodne ze standardem HMTL5. Dzięki użyciu JavaScript możemy samodzielnie tworzyć także interaktywne, galerie, pokazy zdjęć czy nawet gry.

Adobe Animate stale się rozwija i w ostatnim czasie przybyło mu sporo nowości. Sprawia to, że nauka animacji w tym programie to doskonała inwestycja w przyszłość.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

N

Wielu skrótów klawiaturowych

N

Niezbędnej teorii, budowy reklamy, tworzenie obiektów wektorowych

N

Dobrych nawyków i szybkiej pracy

N

Niezwykłych metod rysowania i edycji ścieżek

N

Tworzenia i użycia symboli

N

Tworzenia animacji poklatkowych

N

Przygotowania różnych typów animacji automatycznych

N

Efektów przyspieszania i zwalniania ruchu

N

Wykorzystania symboli do tworzenia animacji

N

Optymalizacji grafiki i wykorzystanych elementów wektorowych

N

Pracy ze zdjęciami, plikami PSD oraz Illustratora

N

Projektowania reklam i banerów

N

Przygotowania różnych form nowoczesnej reklamy internetowej

N

Wykorzystania kamery do tworzenia efektu paralaksy

N

Wykorzystania różnych typów animacji postaci

N

Wykorzystania Java Script pod kątem reklamy

N

Tworzenia publikacji interaktywnych

N

Użycia Actions (Operacji) do tworzenia projektów interaktywnych

N

Zaawansowanych technik użycia masek

N

Zapisu animacji w postaci Animowanego GIFA

N

Zapisu animacji jako plik MP4

N

Zapisu i optymalizacji pracy w formie HTML5

Adobe Animate

Przykładowy zakres szkolenia. Na Twoje życzenie może on ulec dowolnej modyfikacji. W każdej chwili dostosuję tematykę zajęć do konkretnych potrzeb uczestników szkolenia. Możemy wspólnie opracować tematykę szytą na miarę dla konkretnej grupy szkoleniowej.

Zapytaj o szkolenie

Budowa obrazu

 • Grafika wektorowa a bitmapowa różnice i zastosowania
 • Typy plików graficznych a szybkość ładowania i wydajność
 • Jakość i kompresja

Tworzenie dokumentów Adobe Animate

 • Rodzaje dokumentów Animate
 • Zasady dobierania parametrów projektu
 • Ustawianie właściwości – rozmiar, prędkość odtwarzania
 • Podgląd

Interfejs programu

 • Rys historyczny – Flash i ActionScript, HTML5 i JavaScript
 • Narzędzia, panele, przestrzeń robocza
 • Dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • Podstawowe skróty klawiaturowe

Tworzenie prostych kształtów w programie Adobe Animate

 • Tworzenie prostych obiektów wektorowych
 • Dodawanie koloru i obrysów
 • Zarządzanie wielkością obiektów
 • Zaznaczanie, kopiowanie, wykorzystanie różnych typów obiektów (shape vs Drawing object)

Rysowanie

 • Wykorzystanie ołówka i pędzli
 • Opcje ołówka
 • Zmienne grubości obrysów
 • Kolorowanie
 • Wykorzystanie narzędzia Lasso do malowania i zaznaczania

Praca z obiektami

 • Grupowanie i ukrywanie elementów naszego projektu
 • Dopasowanie wielkości i optymalizacja
 • Opcje wyrównywania i rozmieszania
 • Przekształcenia – skalowanie, obracanie, zniekształcanie

Tworzenie prostych animacji

 • Wykorzystanie warstw
 • Grupowanie obiektów
 • Praca z klatkami kluczowymi
 • Proste animacje poklatkowe
 • Tworzenie animowanej kartki świątecznej
 • Zarządzanie prędkością odtwarzania
 • Zapis projektów

Wykorzystanie symboli

 • Zasady użycia symboli
 • Typy symboli
 • Trwożenie i edycja symboli
 • Właściwości symboli
 • Różne opcje wyświetlania i edycji symboli na stronie

Tworzenie animacji typu Shape Tween

 • Możliwości i ograniczenia
 • Przykłady animacji Shape Tween
 • Tworzenie animacji typu: w tę i z powrotem

Tworzenie animacji typu Motion Tween i Classic Tween

 • Podstawy animacji z użyciem klatek kluczowych
 • Rodzaje animacji
 • Różnice w tworzeniu i edycji animacji typu Motion Tween i Classic Tween
 • Ruch po ścieżce
 • Wykorzystanie warstw i symboli
 • Zarządzanie prędkością animacji

Opcje animacji

 • Zwalnianie i przyspieszanie ruchu
 • Wydłużanie i skracanie animacji obiektów oraz całej sceny
 • Dodawanie pośrednich klatek kluczowych
 • Obroty i efekty kolorystyczne

Tworzenie klasycznych banerów reklamowych

 • Zasady tworzenia animacji
 • Użycie symboli i elementów statycznych
 • Dodawanie tekstów, rodzaje tekstów
 • Rozmieszczanie na warstwach
 • Dodawanie klatek kluczowych i tworzenie animacji
 • Animacja klasyczna vs animacja ruch

Wykorzystanie polecenia Break Apart (Rozdziel) 

 • Wykorzystanie polecenia Break Apart – różne zastosowania
 • Zamiana tekstów na krzywe
 • Animacja tekstów i liter
 • Zamiana zdjęć w wypełnienie
 • Animacja zdjęć w trybie wypełnienia
 • Animacje typu wygaszacze ekranu

Wykorzystanie masek

 • Zasady działania masek
 • Dodawanie i edycja maski
 • Animowane przy użyciu statycznej maski
 • Animacja maski

Zaawansowane animacje reklamowe – banery

 • Import różnych elementów graficznych
 • Optymalizacja grafiki
 • Dodawanie tekstów i tworzenie symboli
 • Dodawanie efektów kolorystycznych i filtrów
 • Użycie tekstów i opcje typograficzne
 • Rozmieszczanie na warstwach
 • Dodawanie klatek kluczowych oraz tworzenie animacji
 • Animacja typu: wjazd / wyjazd
 • Zapis animacji

Zaawansowane animacje

 • Wykorzystanie symboli typu Movie Clip
 • Tworzenie zagnieżdżonych animacji Movie Clip
 • Opcje podglądu i zapisu animacji zagnieżdżonych

Tworzenie efektu paralaksa

 • Zasady tworzenie efektu paralaksa
 • Głębia warstw
 • Zarządzanie rozmieszczaniem warstw projektu
 • Dodawanie kamery
 • Animacja z wykorzystaniem kamery

Tworzenie animacji postaci i naśladowanie ruchu

 • Rodzaje animacji postaci
 • Animacja poklatkowa
 • Animacja automatyczna

Zaawansowane typy animacji

 • Wykorzystanie Kości i kinematyki odwrotnej (SWF)
 • Wykorzystanie nadrzędności warstw
 • Animacja typu Puppet

Podstawy użycia JavaScript

 • Zasady użycia kodu JavaScript
 • Wykorzystanie panelu Actions
 • Tworzenie elementów interaktywnych

Tworzenie prostych projektów interaktywnych

 • Galeria internetowa
 • Film typu panorama lub obrotowe modele 3D
 • Sterowanie widocznością i ruchem obiektów za pomocą kodu JavaScript
 • Wykorzystanie Code Snippets do tworzenia interakcji

Wykorzystanie audio i wideo

 • Import i użycie plików muzycznych, lektora
 • Opcje dźwięku w projektach HTML5
 • Wykorzystanie filmów mp4
 • Sterowanie filmem i muzyką

Zapis i eksport efektów pracy

 • Różne rodzaje zapisu
 • Wykorzystanie bibliotek
 • Eksport animacji GIF
 • Tworzenie animacji mp4

Tworzenie reklam HMTL5

 • Eksport do HTML5
 • Opcje zapisu
 • Wykorzystanie Spritów, Tekstur
 • Biblioteki zewnętrzne
 • Kompresja
 • Dodawanie znaczników HTML
 • Dodawanie reakcji na klikanie – clickTag
 • Tworzenie szablonu HTML do eksportu reklam
 • Testowanie reklam
\

Szkolenie Online

\

Szkolenie stacjonarne