Jak uzyskać tytuł Adobe Certified Expert?

Jak uzyskatytuł Adobe Certified Expert ACE?

 Aby uzyskatytuł Adobe Certified Expert konieczne jest pozytywne zaliczenie konkretnego egzaminu. W chwili, gdy zaley nam na certyfikacji dotyczcej programu Adobe Photoshop oczywistym jest fakt, e musimy zdaegzamin dotyczcy tej włanie aplikacji.

Podobnie wyglda sprawa pozostałych egzaminów. Adobe daje nam moliwość uzyskania tytułu Adobe Certified Expert dla niemal kadego ze swoich programów.

Jak wyglda egzamin Adobe Certified Expert ACE?

Egzamin to wyłącznie test wyboru i nie ma adnej części praktycznej. Naszym zadaniem jest uzyskaminimalny próg poprawnoci odpowiedzi na poziomie pomidzy 65-80% w zalenoci od konkretnego testu. Sam egzamin dostpny jest zawsze w jzyku angielskim, a niekiedy take w kilku popularnych jzykach zachodnioeuropejskich. Nie mam moliwoci by przystpido wybranego egzaminu w jzyku polskim.

Jak trudny jest egzamin Adobe Certified Expert?

Jako, e mamy do czynienia z testem, nie ma dostpu do Internetu, programu czy nawet słownika egzamin nie jest łatwy. Pytania czsto spodchwytliwe i dotycznajprzeróniejszych dziedzin uycia konkretnego programu. Zdarzajsipytania proste, wrcz banalne ale mamy take sporpulpyta, które stajsinaprawdtrudne. Zwykle dotyczone mniej lub niemal niewykorzystywanych narzdzi i palet programu. Jak wielu z nas na co dziewykonuje sprawdzanie pisowni w programie Adobe Photoshop? Pewno niewielu, zapytanie odnonie konkretnych opcji dotyczcych sprawdzania pisowni w Photoshopie dla mnie osobicie jest bardzo trudnym. A takie pytania mogsinam przytrafi.

Gdzie mona zdaegzamin Adobe Certified Expert?

Egzamin zdajemy w jednym z wielu orodków certyfikacyjnych Pearson Vue w całym kraju. Na egzamin moemy zapisasibezporednio ze strony Adobe lub tew na stronie Pearson Vue, gdzie wskazujemy wybranlokalizacj. Ze wzgldu na niewielkpopularność egzaminów certyfikacyjnych firmy Adobe informacje o egzaminach certyfikacyjnych Adobe czsto nie są łatwe do odnalezienia. Dlatego najlepiej zrobito poprzez stronPearson Vue.

Gdzie mogznaleźć przykładowe pytania egzaminy ACE?

Przykładowe pytania egzaminacyjne zajedziemy oczywicie na stronach firmy Adobe. Aby jednak ułatwiWam samodzielnnauki odkryć świat testów Adobe, przygotowałem kilka przykładowych testów ACE, które zawierajmojego autorstwa pytania, które naladujnieco pytania z realnych egzaminów. Warto sprawdziswe siły zanim przystpimy do konkretnego testu.

Jak siprzygotowado certyfikacji Adobe?

Ze wzgldu na testowy charakter egzaminy, podchwytliwe pytania i bardzo podobne odpowiedzi warto powicinieco czasu by samodzielnie przygotowasido testu. Zwykle sama praktyka to nieco za mało by dobrze zaliczyegzamin ACE.

Najlepszym źródłem informacji o programie jest Help, gdzie znajdziemy wszystkie wymagane na egzaminie informacje.

Aby ułatwisamodzielnnaukprzygotowałem take przykładowe pytania certyfikacyjne dotyczce programu Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator. Warto sprawdziswe umiejtnoci!

Interesuje Ciwicej?

Jeli chcesz dowiedziesiwicej, zadanurtujce CIpytania lub po prostu skontaktowasize mn. Wykorzystaj Facebooka i skontaktuj size mn:

Chcesz dowiedziesiwicej? Zapraszam do zadawania pytana moim Facebooku. Tu moesz zapytasio kady detal odnonie egzaminów i szkole. Take tu moesz zobaczyfilmy instruktaowe oraz przykłady prac uczestników zajęć.

Dobrze czujesz się w pracy z programami Adobe?

Testy Adobe
siedem dni w tygodniu

Jako wykładowca Adobe prowadzę szkolenia Adobe zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Tym razem proponuję Wam kilka testów dotyczących obsługi programów Adobe.

3 a212f8a1 4624 4dca 8954 d36f480efe06 824x512

Test Adobe CC (PS, AI, IND)

Rozpocznij test 

1 3e1a8100 9810 4d19 9f99 c3ad4170c0a9 824x512

Test Adobe Photoshop

Rozpocznij test 

Test Adobe InDesign

Rozpocznij test 

Test Adobe illustrator

Rozpocznij test