szkolenie Animate

Kurs tworzenia animacji HTML5, GIF, MP4 w Adobe Animate

Szkolenie Adobe Animate / Kurs Adobe Animate

Kurs Adobe Animate prowadzi autoryzowany trener Adobe Animate – Paweł Zakrzewski

Adobe Animate – Kurs tworzenia animacji

Adobe Animate jest to bezpośrednim następcą niezwykle popularnej aplikacji Macromedia Flash, który dzięki wsparciu dla HTML5 stał się doskonałym narzędziem do tworzenia nowoczesnych form reklamowych. Za pomocą Animate z wielką łatwością przygotujemy różnorodne animację w formie pliku GIF, mp4, ale także inne – interaktywne formy zgodne ze standardem HMTL5. Dzięki użyciu JavaScript możemy samodzielnie tworzyć także interaktywne, galerie, pokazy zdjęć czy nawet gry.

Adobe Animate stale się rozwija i w ostatnim czasie przybyło mu sporo nowości. Sprawia to, że nauka animacji w tym programie to doskonała inwestycja w przyszłość.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

N

Wielu skrótów klawiaturowych

N

Niezbędnej teorii, budowy reklamy, tworzenie obiektów wektorowych

N

Dobrych nawyków i szybkiej pracy

N

Niezwykłych metod rysowania i edycji ścieżek

N

Tworzenia i użycia symboli

N

Tworzenia animacji poklatkowych

N

Przygotowania różnych typów animacji automatycznych

N

Efektów przyspieszania i zwalniania ruchu

N

Wykorzystania symboli do tworzenia animacji

N

Optymalizacji grafiki i wykorzystanych elementów wektorowych

N

Pracy ze zdjęciami, plikami PSD oraz Illustratora

N

Projektowania reklam i banerów

N

Przygotowania różnych form nowoczesnej reklamy internetowej

N

Wykorzystania kamery do tworzenia efektu paralaksy

N

Wykorzystania różnych typów animacji postaci

N

Wykorzystania Java Script pod kątem reklamy

N

Tworzenia publikacji interaktywnych

N

Użycia Actions (Operacji) do tworzenia projektów interaktywnych

N

Zaawansowanych technik użycia masek

N

Zapisu animacji w postaci Animowanego GIFA

N

Zapisu animacji jako plik MP4

N

Zapisu i optymalizacji pracy w formie HTML5

Adobe Animate

Przedstawiony poniżej program to przykładowy zakres szkolenia Adobe Animate. Na Twoje życzenie może on ulec dowolnej modyfikacji. W każdej chwili dostosuję tematykę zajęć do konkretnych potrzeb uczestników szkolenia. Możemy wspólnie opracować tematykę szytą na miarę dla konkretnej grupy szkoleniowej. Kurs Adobe Animate pozwala nam tworzyć zarówno reklamy, banery ale także animowany GIFY i filmy MP4.

Zapytaj o szkolenie

Budowa obrazu

 • Grafika wektorowa a bitmapowa różnice i zastosowania
 • Typy plików graficznych a szybkość ładowania i wydajność
 • Jakość i kompresja

Tworzenie dokumentów Adobe Animate

 • Rodzaje dokumentów Animate
 • Zasady dobierania parametrów projektu
 • Ustawianie właściwości – rozmiar, prędkość odtwarzania
 • Podgląd

Interfejs programu

 • Rys historyczny – Flash i ActionScript, HTML5 i JavaScript
 • Narzędzia, panele, przestrzeń robocza
 • Dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • Podstawowe skróty klawiaturowe

Tworzenie prostych kształtów w programie Adobe Animate

 • Tworzenie prostych obiektów wektorowych
 • Dodawanie koloru i obrysów
 • Zarządzanie wielkością obiektów
 • Zaznaczanie, kopiowanie, wykorzystanie różnych typów obiektów (shape vs Drawing object)

Rysowanie

 • Wykorzystanie ołówka i pędzli
 • Opcje ołówka
 • Zmienne grubości obrysów
 • Kolorowanie
 • Wykorzystanie narzędzia Lasso do malowania i zaznaczania

Praca z obiektami

 • Grupowanie i ukrywanie elementów naszego projektu
 • Dopasowanie wielkości i optymalizacja
 • Opcje wyrównywania i rozmieszania
 • Przekształcenia – skalowanie, obracanie, zniekształcanie

Tworzenie prostych animacji

 • Wykorzystanie warstw
 • Grupowanie obiektów
 • Praca z klatkami kluczowymi
 • Proste animacje poklatkowe
 • Tworzenie animowanej kartki świątecznej
 • Zarządzanie prędkością odtwarzania
 • Zapis projektów

Wykorzystanie symboli

 • Zasady użycia symboli
 • Typy symboli
 • Trwożenie i edycja symboli
 • Właściwości symboli
 • Różne opcje wyświetlania i edycji symboli na stronie

Tworzenie animacji typu Shape Tween

 • Możliwości i ograniczenia
 • Przykłady animacji Shape Tween
 • Tworzenie animacji typu: w tę i z powrotem

Tworzenie animacji typu Motion Tween i Classic Tween

 • Podstawy animacji z użyciem klatek kluczowych
 • Rodzaje animacji
 • Różnice w tworzeniu i edycji animacji typu Motion Tween i Classic Tween
 • Ruch po ścieżce
 • Wykorzystanie warstw i symboli
 • Zarządzanie prędkością animacji

Opcje animacji

 • Zwalnianie i przyspieszanie ruchu
 • Wydłużanie i skracanie animacji obiektów oraz całej sceny
 • Dodawanie pośrednich klatek kluczowych
 • Obroty i efekty kolorystyczne

Tworzenie klasycznych banerów reklamowych

 • Zasady tworzenia animacji
 • Użycie symboli i elementów statycznych
 • Dodawanie tekstów, rodzaje tekstów
 • Rozmieszczanie na warstwach
 • Dodawanie klatek kluczowych i tworzenie animacji
 • Animacja klasyczna vs animacja ruch

Wykorzystanie polecenia Break Apart (Rozdziel) 

 • Wykorzystanie polecenia Break Apart – różne zastosowania
 • Zamiana tekstów na krzywe
 • Animacja tekstów i liter
 • Zamiana zdjęć w wypełnienie
 • Animacja zdjęć w trybie wypełnienia
 • Animacje typu wygaszacze ekranu

Wykorzystanie masek

 • Zasady działania masek
 • Dodawanie i edycja maski
 • Animowane przy użyciu statycznej maski
 • Animacja maski

Zaawansowane animacje reklamowe – banery

 • Import różnych elementów graficznych
 • Optymalizacja grafiki
 • Dodawanie tekstów i tworzenie symboli
 • Dodawanie efektów kolorystycznych i filtrów
 • Użycie tekstów i opcje typograficzne
 • Rozmieszczanie na warstwach
 • Dodawanie klatek kluczowych oraz tworzenie animacji
 • Animacja typu: wjazd / wyjazd
 • Zapis animacji

Zaawansowane animacje

 • Wykorzystanie symboli typu Movie Clip
 • Tworzenie zagnieżdżonych animacji Movie Clip
 • Opcje podglądu i zapisu animacji zagnieżdżonych

Tworzenie efektu paralaksa

 • Zasady tworzenie efektu paralaksa
 • Głębia warstw
 • Zarządzanie rozmieszczaniem warstw projektu
 • Dodawanie kamery
 • Animacja z wykorzystaniem kamery

Tworzenie animacji postaci i naśladowanie ruchu

 • Rodzaje animacji postaci
 • Animacja poklatkowa
 • Animacja automatyczna

Zaawansowane typy animacji

 • Wykorzystanie Kości i kinematyki odwrotnej (SWF)
 • Wykorzystanie nadrzędności warstw
 • Animacja typu Puppet

Podstawy użycia JavaScript

 • Zasady użycia kodu JavaScript
 • Wykorzystanie panelu Actions
 • Tworzenie elementów interaktywnych

Tworzenie prostych projektów interaktywnych

 • Galeria internetowa
 • Film typu panorama lub obrotowe modele 3D
 • Sterowanie widocznością i ruchem obiektów za pomocą kodu JavaScript
 • Wykorzystanie Code Snippets do tworzenia interakcji

Wykorzystanie audio i wideo

 • Import i użycie plików muzycznych, lektora
 • Opcje dźwięku w projektach HTML5
 • Wykorzystanie filmów mp4
 • Sterowanie filmem i muzyką

Zapis i eksport efektów pracy

 • Różne rodzaje zapisu
 • Wykorzystanie bibliotek
 • Eksport animacji GIF
 • Tworzenie animacji mp4

Tworzenie reklam HMTL5

 • Eksport do HTML5
 • Opcje zapisu
 • Wykorzystanie Spritów, Tekstur
 • Biblioteki zewnętrzne
 • Kompresja
 • Dodawanie znaczników HTML
 • Dodawanie reakcji na klikanie – clickTag
 • Tworzenie szablonu HTML do eksportu reklam
 • Testowanie reklam
szkolenie adobe animate tworzenie banerów html5
\

Szkolenie Online

\

Szkolenie stacjonarne